Social trygghetslag

Social trygghetslag

Francis Townsend, en läkare, förlorade sitt jobb under den stora depressionen och tvingades gå i pension. William E. Leuchtenburg, författaren till Franklin D. Roosevelt och New Deal (1963), har hävdat: "Han var sextiosju år gammal och hade mindre än hundra dollar i besparingar. Störd inte bara av sin egen situation utan av andra som han - äldre människor från Iowa och Kansas som hade gått västerut på 1920 -talet och mötte nu arbetslösheten med smala resurser. " (1)

År 1933 föreslog Townsend och Robert Earl Clements, en fastighetsfrämjare, ett system där den federala regeringen skulle ge varje person över 60 år en månadspension på 200 dollar (ungefär 2600 dollar i dagens pengar), under förutsättning att han eller hon går i pension från allt förvärvsarbete och spenderade pengarna i USA. Townsend hävdade att hans Old Age Revolving Pension Plan kunde finansieras med en skatt på 2 procent på affärstransaktioner. Townsend hävdade att hans plan skulle hjälpa ekonomin då äldre människor skulle tvingas överlämna sina positioner till de yngre arbetslösa och utgifterna för pensionspengar skulle skapa en efterfrågan på varor och tjänster som skulle skapa ännu fler jobb. (2)

Vissa kritiker beskrev Townsends planer som ett exempel på idéerna om den "knäppa vänstern". (3) Andra observatörer påpekade att det var långt ifrån radikalt och tilltalade det protestantiska landsbygdens Amerika och förkunnade traditionella värderingar och lovade att bevara vinstsystemet fritt från främmande kollektivism, socialism och kommunism. Med Townsends ord omfamnade rörelsen människor "som tror på Bibeln, tror på Gud, jublar när flaggan går förbi, Bibelbältet fasta amerikaner." Han sa till sina följare: "Rörelsen är din, mina vänner ... Utan er är jag maktlös men med er kan jag göra om världen för mänskligheten." (4)

Walter Lippmann konstaterade: "Om Dr Townsends medicin var ett bra botemedel, desto fler människor landet kunde hitta för att stödja i ledighet desto bättre hade det varit." Townsend svarade "Min plan är för enkel för att förstås av stora sinnen som herr Lippmanns." (5) En historiker har påpekat att "Townsend -möten innehöll frekventa fördömanden av cigaretter, läppstift, halsringning och andra tecken på urbana städer. Townsenditer hävdade som en av de viktigaste fördelarna med planen att det skulle sätta unga människor till arbete och sluta dem från att spendera sin tid i ödmjuk jakt på sex och sprit. " (6)

Townsend -planen skulle ha avlett 40 procent av nationalinkomsten till 9 procent av folket. Det fick mycket offentligt stöd och 1935 hade hans Townsend Club över 5 miljoner medlemmar. De flesta av dem bland annars konservativa människor, att politiker i hela landet var tvungna att ta hänsyn till dessa idéer. Trycket ökade när Townsend lämnade in till president Franklin D. Roosevelt en framställning som stöder den åldersrevolvande pensionsplanen som hade undertecknats av över 20 miljoner människor. (7)

Frances Perkins, en av Roosevelts högsta kollegor, återkallade senare i sin självbiografi, Roosevelt jag visste (1946): "Man inser knappast nuförtiden hur stark känslan var för Townsendplanen och andra exotiska system för att ge de äldre en veckoinkomst. I vissa distrikt var Townsendplan den politiska politiska frågan, och män som stödde den valdes. till kongressen. Trycket från dess förespråkare var intensivt. " (8)

De åtgärder som president Roosevelt vidtagit hjälpte 2 miljoner människor att hitta jobb 1934 men arbetslösheten var fortsatt hög på 11,3%. Nationens BNP registrerade en ökning med 17% jämfört med 1933 men nationalinkomsten var fortfarande lite bättre än hälften av vad den hade varit 1929. Roosevelt och demokraterna var oroliga för resultatet av halvtidsvalet i november 1934. Men de hade fel att vara orolig eftersom regeringen belönades för sina handlingar för att hantera landets ekonomiska problem. I representanthuset ökade den demokratiska majoriteten från 310 till 322 och i senaten innehade de nu 69 platser vilket var mer än två tredjedelars majoritet. Aldrig i det republikanska partiets historia hade andelen i något av kammarna varit så låg. Arthur Krock skrev i The New York Times att New Deal hade vunnit "den mest överväldigande segern i amerikansk politiks historia". (9)

Dessa resultat gav president Roosevelt att införa en mer radikal politik. Den 17 januari 1935 bad Roosevelt kongressen att anta lagstiftning om social trygghet. De två män han valde att styra denna åtgärd genom kongressen hade båda upplevt fattigdom. Robert Wagner (senaten) var en immigrantpojke som hade sålt tidningar på gatan och David John Lewis (representanthuset) hade gått till jobbet vid nio i en kolgruva. (10)

Roosevelt sa till det amerikanska folket: "Vi måste börja nu för att se till för framtiden. Det är därför vårt sociala trygghetsprogram är en viktig del av den fullständiga bilden. Det föreslår med hjälp av ålderspensioner att hjälpa dem som har nått pensionsåldern för att ge upp sina jobb och därmed ge den yngre generationen större möjligheter till arbete och att ge alla en känsla av trygghet när de ser mot ålderdomen. Arbetslöshetsförsäkringsdelen av lagstiftningen kommer inte bara att hjälpa till att skydda individer i framtida perioder med uppsägning mot beroende av lättnad, men det kommer att, genom att upprätthålla köpkraft, dämpa chocken av ekonomisk nöd. arbetslösheten kan förhindras genom att själva sysselsättningen stabiliseras. (11)

Socialförsäkringslagen inrättade ålders- och efterlevandeförsäkring som föreskrev obligatoriska besparingar för löntagare så att förmåner kan utbetalas till dem vid pensionering vid 65. För att finansiera systemet måste både arbetsgivaren och arbetstagaren betala en löneskatt på 3% . Bestämmelserna i lagen uppmuntrade också stater att hantera sociala problem. Det gjorde detta genom att erbjuda betydande ekonomisk hjälp som staterna tillhandahåller arbetslöshetsförmåner, ålderspensioner, stöd till funktionshindrade, förlossningsvård, folkhälsoarbete och yrkesinriktad rehabilitering. (12)

I debatten i kongressen protesterade Arthur Harry Moore att om lagstiftningen antogs: "Det skulle ta bort all romantik från livet. Vi kan lika gärna ta ett barn från barnkammaren, ge honom en sjuksköterska och skydda honom från varje upplevelse som livet ger. " Tidningar var också fientliga mot dessa åtgärder. Till exempel, Jackson Daily News rapporterade: "Den genomsnittliga Mississippian kan inte föreställa sig att han chippar in för att betala pensioner för att arbetsrika negrar kan sitta i ledighet på främre gallerier och stödja alla sina familjer på pensioner, medan bomulls- och majsgrödor gråter efter att arbetarna ska få ut dem. av gräset. " (13)

Efter att ha godkänts av kongressen i april och undertecknats av president Roosevelt den 14 augusti 1935. Leuchtenburg har hävdat: "I många avseenden var lagen en förvånansvärt olämplig och konservativ lagstiftning. I inget annat välfärdssystem i världen har staten fråntagit sig allt ansvar för ålderdomsindigenism och insisterat på att pengar tas ut från de nuvarande intäkterna av arbetare. Genom att förlita sig på regressiv beskattning och ta ut stora summor för att bygga upp reserver, gjorde dådet otrevlig ekonomisk otrevlighet. Lagen nekade täckning för många arbetarklasser, inklusive de som mest behövde säkerhet: framför allt lantarbetare och inrikes. Sjukdom, i normala tider ignorerades huvudorsaken till arbetslöshet. Handlingen misslyckades inte bara med att inrätta ett nationellt system för arbetslöshetsersättning utan gav inte ens tillräcklig nationell standard. " (14)

Trots sina fel var Social Security Act från 1935 ett nytt landmärke i amerikansk historia. Det vände historiska antaganden om arten av socialt ansvar, och det fastställde förslaget att individen hade samma sociala rättigheter som de människor som bor i Europa. Roosevelt försvarade sitt beslut att göra de anställdas avgifter så höga: "Vi lägger de löneavgifterna där för att ge bidragsgivarna en laglig, moralisk och politisk rätt att samla in sina pensioner och deras arbetslöshetsförmåner. Med de skatterna där inne, ingen fan politiker kan någonsin skrota mitt sociala trygghetsprogram. " (15)

Roosevelt sa till Anne O'Hare McCormick: "Om fem år tror jag att vi har hunnit tjugo år. Om den liberala regeringen fortsätter under ytterligare tio år borde vi vara samtida någonstans i slutet av nitton -fyrtiotalet." (16) Den brittiska journalisten Henry N. Brailsford hävdade att Roosevelt gjorde vad David Lloyd George hade gjort mellan 1906 och 1914, men i ett snabbare tempo. Enligt William E. Leuchtenburg: "De brittiska reformerna, som vilade på övertygelsen om att vinstsystemet var förenligt med bistånd till underdog, hade gjort arbetarklassens liv mindre osäkert och var en av de viktiga orsakerna till att depressionen drabbade Storbritannien mindre tungt än Amerika. " (17)

Denna reform kom att attackeras av högerkonservativa. John T. Flynn hävdade: "Kan någon föreställa sig att $ 8 i veckan är säkerhet för någon, särskilt eftersom Roosevelts inflation har halverat värdet av det? Men hur är det med de miljoner människor som genom långa år av sparsamhet och sparande har gett sin egen säkerhet? Hur är det med de miljoner som har skrapat i flera år för att betala för sina livförsäkringar och livräntor, lagt pengar på sparbanker, affärsbanker, köpt stats- och företagsobligationer för att skydda sig själva i sin ålderdom? lärare, polis, brandmän, civilanställda i stater och städer och regeringen, av de väpnade tjänsterna och armén av män och kvinnor som har rätt till pensionsmedel från privata företag järnvägar, industriella och kommersiella? Dessa sparsamma människor har sett hälften av sina pensionsförmåner utplånad av Roosevelt -inflationen som har skurit dollarns köpkraft i två. Roosevelt slog det mest fruktansvärda slaget mot säkerheten hos massorna av folket medan de poserar som den generösa givaren av trygghet för alla." (18)

Francis Townsend hävdade att Roosevelts socialförsäkringslagstiftning var helt otillräcklig och 1936 gick Francis Townsend ihop med fader Edward Coughlin och Gerald L. K. Smith för att bilda National Union of Social Justice. De valde William Lepke som sin presidentkandidat. Townsend tappade dock med Smith och fördömde honom för hans fascistiska sympatier. Coughlin svarade med att kalla Townsendplanen "ekonomisk vansinne". Townsend sa till sina anhängare att om de skulle rösta på antingen Lepke eller Alfred Landon, den republikanska kandidaten. (19)

Under presidentvalet 1936 gav Townsend rekommendationer till enskilda kandidater och på grund av sin fientlighet mot Roosevelt vägrade han ge sitt stöd till alla demokrater. (20) Roosevelts erhöll en av de största valsegrarna i amerikansk historia. Roosevelt vann med 27 751 612 röster till 16 681 913 och höll valskollegiet 523 till 8. Han vann varje stat utom Maine och Vermont. Lepke vann bara 882 479 röster. Den demokratiska majoriteten steg till 242 i representanthuset och 60 i senaten och Townsends åsikter om social trygghet förkastades nu totalt. (21)

Efter presidentvalet minskade stödet för Townsendplanen snabbt. När han fortsatte att attackera Franklin D. Roosevelt och demokraterna. Han upprörde många av sina anhängare när han höll med Högsta domstolen utplånade National Industrial Recovery Act och Agricultural Adjustment Act. Den 2 februari 1937 höll Roosevelt ett tal som attackerade Högsta domstolen för dess handlingar mot New Deal -lagstiftning. Han påpekade att sju av de nio domarna (Charles Hughes, Willis Van Devanter, George Sutherland, Harlan Stone, Owen Roberts, Benjamin Cardozo och Pierce Butler) hade utsetts av republikanska presidenter. Roosevelt hade just vunnit omval med 10 000 000 röster och ångrade sig över att domarna kunde lägga in veto mot lagstiftning som uppenbarligen fick stöd av den stora majoriteten av allmänheten. Roosevelt föreslog att åldern var ett stort problem eftersom sex av domarna var över 70. Roosevelt meddelade att han skulle be kongressen att anta ett lagförslag som gjorde det möjligt för presidenten att utvidga Högsta domstolen genom att lägga till en ny domare, upp till maximalt sex, för varje nuvarande domare över 70 år. (22)

Townsend sågs nu som en motståndare till New Deal. Han förlorade nu stödet från de flesta av de ledande personerna i rörelsen. Vice presidenten och tolv tjänstemän vid nationella högkvarter avgick. Redaktören och de flesta i personalen på Townsend National Weekly lämnade sina jobb i protest mot Townsends kommentarer. De som lämnade gav ut ett uttalande som hävdade att Townsend "missbrukade det förtroende som Townsenditerna gav honom, som hade undertecknat en organisation som ägnade sig åt återhämtningsprogrammet." I gengäld fördömde Townsend dem alla som "självbetjäna förrädare". Townsends organisation fortsatte i flera år till men den hade inte längre någon politisk inverkan på den amerikanska regeringen. (23)

Det mest godartade, men på något sätt det allvarligaste hotet leddes av doktor Francis Everett Townsend, en arbetslös läkare i Long Beach, Kalifornien. Townsend föreslog att betala en månadspension på 200 dollar (ungefär 2600 dollar för närvarande) till varje medborgare över sextio år, under förutsättning att han eller hon går i pension och lovar att spendera summan inom den kommande månaden. Pensionerna skulle finansieras med en affärstransaktionsskatt på 2 procent. Förespråkare hävdade att detta skulle minska arbetslösheten eftersom äldre arbetare skulle ge sitt jobb åt yngre människor som inte hade något. Och de obligatoriska utgifterna för pensionskontroller skulle ge en efterfrågan på varor och tjänster som skulle skapa ännu fler arbetstillfällen. Townsend -planen var långt ifrån radikal. Det vädjade till starkt protestantiskt landsbygdens Amerika, förkunnade traditionella värderingar och lovade att bevara vinstsystemet fritt från främmande kollektivism, socialism och gudlös kommunism .... Det var en rörelse FDR inte vågade ignorera.

Doktor Townsend var en misslyckad landläkare och hade migrerat till Long Beach, Kalifornien, 1919. När olika reklamsystem misslyckades tog han ett jobb som folkhälsovårdare. En förändring av administrationskostnaden Townsend tenderar sin position. Han var sextiosju år gammal och hade mindre än hundra dollar i besparingar. Störd inte bara av sin egen situation utan av andra som honom - äldre från Iowa och Kansas som hade åkt västerut på 1920 -talet och nu mött arbetslösheten med smala resurser - Townsend kom med en plan som han trodde skulle få landet ännu en gång på vägen till återhämtning och som för övrigt skulle ge trygghet för de äldre.

I januari 1934 startade Townsend och Robert Clements, en fastighetsfrämjare, Old Age Revolving Pensions, Limited. De föreslog att betala en pension på 200 dollar i månaden till varje medborgare över sextio (förutom vanliga kriminella), under förutsättning att han eller hon går i pension från allt förvärvsarbete och lovar att spendera summan inom en månad i USA. Pensionen skulle finansieras med en skatt på 2 procent på affärstransaktioner som skulle betalas till en "roterande fond". Townsenditerna hävdade att deras plan skulle upphöra med massarbetslöshet både för att äldre skulle tvingas överlämna sina positioner till de yngre arbetslösa och för att de snabba utgifterna för pensionskontroller skulle ge efterfrågan på varor och tjänster som skulle skapa ännu fler jobb.

Ekonomisk välstånd i USA: 1919-1929 (svarskommentar)

Kvinnor i USA på 1920 -talet (Svarskommentar)

Volstead Act and Prohibition (Svarskommentar)

The Ku Klux Klan (Svarskommentar)

Klassrumsaktiviteter efter ämne

(1) William E. Leuchtenburg, Franklin D. Roosevelt och New Deal (1963) sidan 103

(2) Jean Edward Smith, FDR (2007) sidan 349

(3) John Gunther, Roosevelt i efterhand (1950) sidan 313

(4) Hadley Cantril, Psykologin för sociala rörelser (2001) sidan 186

(5) New York Herald-Tribune (4 januari 1935)

(6) William E. Roosevelt och New Deal (1963) sidan 105

(7) Frank Freidel, Franklin D. Roosevelt: A Rendezvous with Destiny (1990) sidan 145

(8) Frances Perkins, Roosevelt jag visste (1946) sidorna 278-279

(9) Arthur Krock, The New York Times (11 november 1934)

(10) William E. Roosevelt och New Deal (1963) sidorna 131-132

(11) Franklin D. Roosevelt, radiosändning (28 april 1935)

(12) Frances Perkins, Roosevelt jag visste (1946) sidorna 278-300

(13) Jackson Daily News (20 juni 1935)

(14) William E. Roosevelt och New Deal (1963) sidan 132

(15) Arthur M. Schlesinger, The New Deal's Coming (1958) sidorna 308-309

(16) Anne O'Hare McCormick, New York Times (16 oktober 1938)

(17) William E. Roosevelt och New Deal (1963) sidan 166

(18) John T.Flynn, Roosevelt -myten (1944) sidan 416

(19) William E. Leuchtenburg, FDR -åren (1995) sidan 122

(20) Edwin Amenta, When Movements Matter: The Townsend Plan and the Rise of Social Security (2006) sidan 148

(21) Frank Freidel, Franklin D. Roosevelt: A Rendezvous with Destiny (1990) sidan 207

(22) Franklin D. Roosevelt, tal (2 februari 1937)

(23) Edwin Amenta, When Movements Matter: The Townsend Plan and the Rise of Social Security (2006) sidan 156


FDR undertecknar socialförsäkringslagen

President Franklin D. Roosevelt undertecknar lagen om social trygghet   den 14 augusti 1935. Pressfotografer tog bilder när FDR, flankerad av rangordnade medlemmar i kongressen, undertecknade den historiska lagen som garanterade en inkomst för arbetslösa och pensionärer. FDR berömde kongressen för vad han ansåg vara en “patriotic ” -handling.

Roosevelt hade tagit rodret i landet 1932 mitt i den stora depressionen, nationens värsta ekonomiska kris. Social Security Act (SSA) överensstämde med hans andra “New Deal ” -program, inklusive upprättandet av Works Progress Administration och Civilian Conservation Corps, som försökte lyfta Amerika ur den stora depressionen genom att sätta amerikanerna tillbaka till arbete.

I sitt offentliga uttalande den dagen uttryckte FDR oro för ungdomar [som] har undrat vad som skulle vara deras lott när de kom till ålderdom ” samt de som hade anställning men ingen anställningstrygghet. Även om han erkände att vi aldrig kan försäkra hundra procent av befolkningen mot hundra procent av livets faror och omväxlingar, hoppades han att dådet skulle hindra äldre från att bli fattiga.

Även om det ursprungligen skapades för att bekämpa arbetslöshet, fungerar socialförsäkring nu främst som ett skyddsnät för pensionärer och funktionshindrade och ger dödsförmåner till skattebetalare. Socialförsäkringssystemet har varit relativt oförändrat sedan 1935.


Innehåll

Industrialiseringen och urbaniseringen under 1900 -talet skapade många nya sociala problem och förvandlade idéer om hur samhället och regeringen ska fungera tillsammans på grund av dem. När industrin expanderade växte städer snabbt för att hålla jämna steg med efterfrågan på arbetskraft. Hyreshus byggdes snabbt och dåligt och pressade nya migranter från gårdar och södra och östeuropeiska invandrare till trånga och ohälsosamma utrymmen. Arbetsutrymmen var ännu mer osäkra. [2]

Vid 1930-talet var USA det enda moderna industrilandet där människor stod inför depressionen utan något nationellt socialförsäkringssystem, även om en handfull stater hade dåligt finansierade åldersförsäkringsprogram. [3] Den federala regeringen hade tillhandahållit pensioner till veteraner i efterdyningarna av inbördeskriget och andra krig, och vissa stater hade inrättat frivilliga ålderspensionssystem, men annars hade USA liten erfarenhet av socialförsäkringsprogram. [4] För de flesta amerikanska arbetare var pension under ålderdom inte ett realistiskt alternativ. [5] På 1930-talet galvaniserade läkaren Francis Townsend stödet för sitt pensionsförslag, som uppmanade den federala regeringen att utfärda direkt betalningar på 200 dollar i månaden till äldre. [6] Roosevelt lockades av det allmänna tänkandet bakom Townsends plan eftersom det skulle ge dem som inte längre kan arbeta, stimulera efterfrågan i ekonomin och minska utbudet av arbetskraft. [7] År 1934 åtalade Roosevelt utskottet för ekonomisk säkerhet, som leddes av arbetsminister Frances Perkins, med att utveckla ett ålderspensionsprogram, ett arbetslöshetsförsäkringssystem och ett nationellt sjukvårdsprogram. Förslaget om ett nationellt sjukvårdssystem lades ner, men kommittén utvecklade ett arbetslöshetsförsäkringsprogram som i stor utsträckning skulle administreras av staterna. Kommittén utvecklade också en åldersplan på Roosevelts insisterande, den skulle finansieras av individuella bidrag från arbetare. [8]

I januari 1935 föreslog Roosevelt socialförsäkringslagen, som han presenterade som ett mer praktiskt alternativ till Townsend -planen. Efter en rad kongressförhandlingar blev socialförsäkringslagen lag i augusti 1935. [9] Under kongressdebatten om social trygghet utökades programmet för att ge betalningar till änkor och anhöriga till socialförsäkringsmottagare. [10] Jobbkategorier som inte omfattades av lagen omfattade arbetare inom jordbruksarbete, hushållstjänst, statligt anställda och många lärare, sjuksköterskor, sjukhusanställda, bibliotekarier och socialarbetare. [11] Som ett resultat,

65 procent av den afroamerikanska arbetskraften uteslöts från det första socialförsäkringsprogrammet (liksom 27 procent av de vita arbetarna). Många av dessa arbetstagare täcktes först senare, när socialförsäkringen utökades 1950 och sedan 1954. [12] [13] [14]

Programmet finansierades genom en nyetablerad löneskatt, som senare blev känd som Federal Insurance Contributions Act tax. Socialskatter skulle tas ut från arbetsgivare av staterna, där arbetsgivare och anställda bidrar lika mycket till skatten. [15] Eftersom socialförsäkringsskatten var regressiv och socialförsäkringsförmåner baserades på hur mycket varje individ hade betalat in i systemet, skulle programmet inte bidra till inkomstfördelning på det sätt som vissa reformatorer, inklusive Perkins, hade hoppats. [16] Förutom att skapa programmet, inrättade socialförsäkringslagen också ett statligt administrerat arbetslöshetsförsäkringssystem och bistånd till beroende barn, som gav stöd till familjer som leds av ensamstående mödrar. [17] Jämfört med socialförsäkringssystemen i Västeuropa var socialförsäkringslagen från 1935 ganska konservativ. Det var emellertid första gången som den federala regeringen tog ansvar för de äldres ekonomiska säkerhet, tillfälligt arbetslösa, försörjda barn och handikappade. [18]

Socialförsäkringslagen har ändrats avsevärt över tiden. Den inledande akten hade tio huvudtitlar, med avdelning XI som beskriver definitioner och bestämmelser. Fler titlar tillkom när socialförsäkringslagen ändrades.

Titel I — Åldersredigering

Avdelning I är utformad för att ge pengar till stater för att ge hjälp till äldre individer.

Avdelning II — Federal Reserve -konto Redigera

Avdelning II fastställer Federal Reserve -kontot som används för att betala socialförsäkringsförmåner och ger statssekreteraren befogenhet att investera överskott från kontot.

Avdelning III — Arbetslöshet Redigera

Avdelning III gäller arbetslöshetsförsäkring.

Avdelning IV — Barnhjälp Redigera

Avdelning V — Barnskydd Redigera

Avdelning V gäller mödra- och barnskydd.

Avdelning VI — Folkhälsa Redigera

Avdelning VI gäller folkhälsovårdstjänster (utredning av sjukdomar och sanitetsproblem). Det ger generalkirurgen befogenhet att dela ut pengar till staterna för detta ändamål med godkännande av finansminister.

Avdelning VII — Social Security Board Redigera

Avdelning VII inrättar socialförsäkringsnämnden och beskriver att den ska bestå av tre utsedda utsedda av presidenten och godkända av senaten och tjänstgöra i sex år.

Avdelning VIII — Skatter avseende anställning Redigera

Avdelning VIII fastställer en löneskatt som används för att finansiera socialförsäkring. I ändringarna 1939 togs skatten bort från socialförsäkringslagen, placerades i Internal Revenue Code och bytte namn till Federal Insurance Contributions Act. När Medicare etablerades 1966 höjdes FICA -skatten för att finansiera det programmet också.

Avdelning IX — Skatt på arbetsgivare med åtta eller fler Redigera

Avdelning IX fastställer en punktskatt som ska betalas den första dagen varje år av arbetsgivare i proportion till de anställdas totala löner. Det upprättar också det första federala arbetslöshetsförsäkringsprogrammet i USA.

Titel X — Blindhet Redigera

Avdelning X gäller stöd till blinda. [19]

Avdelning XI — Allmänna bestämmelser, Peer Review, progressiv provtagning och administrativ förenkling

Avdelning XII — Förskott till statliga arbetslöshetsfonder Redigera

Avdelning XIII — Rekonversion Arbetslöshetsförmåner för sjömän Redigera

Avdelning XIV — Bidrag till stater för bistånd till permanent och helt funktionshindrade

Avdelning XV — Arbetslöshetsersättning för förbundsanställda Redigera

Avdelning XVI — Beviljar stater för hjälp till åldrade, blinda eller funktionshindrade

Avdelning XVI — Supplerande säkerhetsinkomst för åldrande, blinda och funktionshindrade Redigera

Avdelning XVII — Bidrag för planering av omfattande åtgärder för att bekämpa mental retardation

Avdelning XVIII — Sjukförsäkring för äldre och funktionshindrade Redigera

Avdelning XVIII fastställer och berör Medicare.

Avdelning XIX — Bidrag till stater för medicinskt biståndsprogram Redigera

Avdelning XIX fastställer och berör Medicaid.

Avdelning XX — Blockera bidrag till stater för sociala tjänster Redigera

Avdelning XXI — Statens barns sjukförsäkringsprogram Redigera

Avdelning XXI fastställer och rör CHIP.

Social trygghetslag Ändringar av 1939 Redigera

H.R.6635 Godkänd, 10 augusti 1939 Public Law 76-379

Utvidgning av förmåner Redigera

Den ursprungliga lagen gav endast en federalt administrerad förmån: Åldersförsäkring, som endast betalades till den försäkrade arbetstagaren. 1939 års ändringar förvandlade själva karaktären hos socialförsäkringsprogrammet. Ändringarna skapade två nya förmånskategorier enligt §202 i lagen:

 • Betalningar till make och barn till en pensionerad arbetare ringde anhöriga eller familjeförmåner, en bestämmelse om åldersförsäkring.
 • Betalningar till familjen till en försäkrad arbetare i händelse av arbetarens för tidiga död, ringde överlevande förmåner, tillhandahållandet av det då nyligen skapade programmet Survivors Insurance.

Pensionsålders fruar, barn under 16 år (under 18 år om de går i skolan), änkemödrar som tar hand om berättigade barn och åldrade änkor fick alla stödberoende och efterlevandeförmåner.

Under utvalda omständigheter blev föräldrar till avlidna försäkrade arbetstagare också berättigade till Survivors Insurance. För att vara berättigade föräldrar måste vara minst 65 år, inte ha rätt till åldersförsäkring, helt beroende av den försäkrade arbetstagaren för inkomst, och får inte ha gift sig sedan den försäkrade arbetarens död. Dessutom är föräldern (erna) inte berättigade om den avlidne försäkrade arbetstagaren lämnar en änka eller ett ogift överlevande barn under 18 år.

1939 års ändringar ökade också förmånsbeloppen och påskyndade starten av månatliga ersättningar från 1940 till 1942.

Alternativa finansieringsmekanismer Redigera

Åldersreservkontot som tidigare upprättades enligt §201 i lagen ersattes av Federal Old-age and Survivors Insurance Trust Fund, som administreras av en styrelse. Skattkammarsekreteraren, arbetssekreteraren och socialförsäkringsnämndens ordförande var alla tjänstgörande medlemmar. (Förvaltningsrådets sammansättning har ändrats väsentligt sedan.)

War Mobilization and Reconversion Act of 1944 Edit

S.2051 Godkänd, 3 oktober 1944

Social trygghetslag Ändringar av 1946 Redigera

H.R.7037 Godkänd, 10 augusti 1946 Public Law 79-719

Social trygghetslag Ändringar av 1950 Redigera

H.R.6000 Godkänd 28 augusti 1950 Allmän lag 81-734

Dessa ändringar höjde fördelarna för första gången och placerade programmet på vägen till den praktiskt taget universella täckning som den har idag. Specifikt är det införandet av levnadskostnadsanpassningen (COLA).

H.R.6291 Redigera

Godkänd 28 juni 1952 Public Law 82-420

Social trygghetslag Ändringar av 1952 Redigera

H.R.7800 Godkänd, 18 juli 1952 Public Law 82-590

Social Security Act Ändringar av 1954 Redigera

H.R.9366 Godkänd 1 september 1954 Public Law 83-761

H.R.9709 Redigera

Godkänd 1 september 1954 Public Law 83-767

Mödra- och barns hälsa och mental retardationsplanering Ändringar av 1963 Redigera

H.R.7544 Godkänd, 24 oktober, 1963 Allmän lag 88-156

Socialförsäkringsändringar 1965 Redigera

H.R.6675 Godkänd, 30 juli 1965 Public Law 89-97

På 1930 -talet slog Högsta domstolen ner många delar av Roosevelts New Deal -lagstiftning, inklusive Railroad Retirement Act. Domstolen kastade ut en mittpunkt i New Deal, National Industrial Recovery Act, Agricultural Adjustment Act och New York State's minimilönelag. President Roosevelt svarade med ett försök att packa domstolen via lagförslagets reformproposition från 1937. Den 5 februari 1937 skickade han ett särskilt meddelande till kongressen där han föreslog lagstiftning som gav presidenten nya befogenheter att lägga till ytterligare domare till alla federala domstolar när det fanns sittande domare som är 70 år eller äldre som vägrade gå i pension. [20] Den praktiska effekten av detta förslag var att presidenten skulle få utse sex nya domare till Högsta domstolen (och 44 domare till lägre federala domstolar), och därmed omedelbart tippa den politiska balansen på domstolen dramatiskt till hans fördel. Debatten om detta förslag varade över sex månader. Från och med en rad beslut i mars, april och maj 1937 (inklusive socialförsäkringslagen) skulle domstolen upprätthålla en rad New Deal -lagstiftning. [21]

Chief Justice Charles Evans Hughes spelade en ledande roll i att besegra domstolsförpackningen genom att skynda igenom dessa delar av New Deal-lagstiftningen och se till att domstolens majoritet skulle stödja den. [22] I mars 1937 chockade advokaten Owen Roberts, som tidigare hade ställt sig på domstolens fyra konservativa domare, chockade den amerikanska allmänheten genom att ställa sig bakom Hughes och domstolens tre liberala domare när de slog ner domstolens tidigare beslut i fallet 1923. Adkins v. Barnsjukhuset, som ansåg att minimilönelagar var ett brott mot femte ändringsförfarandets rättsprocessklausul och därmed var konstitutionella och bekräftade konstitutionen i Washington -statens minimilönelag i West Coast Hotel Co. v. Parrish. År 1936 gick Roberts samman med de fyra konservativa domarna i att använda Adkins beslutet att slå ner en liknande minimilönelag som staten New York verkställde i Morehead v. New York ex rel. Tipaldo [23] och hans beslut att vända sin tidigare omröstning i Morehead beslutet skulle kallas växlingen i tid som sparade nio. In spite of widespread speculation that Roberts only agreed to join the court's majority in upholding New Deal legislation, such as the Social Security Act, during the spring of 1937 because of the court packing plan, Hughes wrote in his autobiographical notes that Roosevelt's court reform proposal "had not the slightest effect on our [the court's] decision" in the Parrish case [24] : 419 and that the delayed announcement of the decision created the false impression that the Court had retreated under fire. [24] : 419 Following the vast support that was demonstrated for the New Deal through Roosevelt's re-election in 1936, [24] : 422–23 Hughes persuaded Roberts to no longer base his decisions on political maneuvering and side with him in future cases that involved New Deal legislation [24] : 422–23

Records show Roberts had indicated his desire to overturn the Adkins decision two days after oral arguments concluded for the Parrish case on December 19, 1936. [24] : 413 During this time, however, the court was divided 4-4 following the initial conference call because Associate Justice Harlan Fiske Stone, one of the three liberal justices who continuously voted to uphold New Deal legislation, was absent due to an illness [24] : 414 with this even division on the Court, the holding of the Washington Supreme Court, finding the minimum wage statute constitutional, would stand. As Hughes desired a clear and strong 5–4 affirmation of the Washington Supreme Court judgment, rather than a 4–4 default affirmation, he convinced the other justices to wait until Stone's return before both deciding and announcing the case. [24] : 414

US Supreme Court cases Edit

Two Supreme Court rulings affirmed the constitutionality of the Social Security Act.

 • Steward Machine Company v. Davis, 301 U.S, 548 [25] (1937) held in a 5–4 decision that given the exigencies of the Great Depression, "[It] is too late today for the argument to be heard with tolerance that in a crisis so extreme the use of the moneys of the nation to relieve the unemployed and their dependents is a use for any purpose narrower than the promotion of the general welfare." The arguments opposed to the Social Security Act articulated by justices Butler, McReynolds, and Sutherland in their opinions were that the Social Security Act went beyond the powers that were granted to the federal government in the US Constitution. They argued that by imposing a tax on employers that could be avoided only by contributing to a state unemployment-compensation fund, the federal government was essentially forcing each state to establish an unemployment-compensation fund that would meet its criteria and that the federal government had no power to enact such a program.
 • Helvering v. Davis, 301 U.S. 619 (1937), decided on the same day as Steward, upheld the program: "The proceeds of both [employee and employer] taxes are to be paid into the Treasury like internal-revenue taxes generally, and are not earmarked in any way." That is, the Social Security Tax was constitutional as a mere exercise of Congress's general taxation powers.

Other cases Edit

 • Flemming v. Nestor, 363 US 603 (1960) upholding §1104, allowing Congress to itself amend and revise the schedule of benefits. Further, however, recipients of benefits had no contractual rights to them.
 • Goldberg v. Kelly 397 US 254 (1970) William Brennan, Jr. held there must be an evidentiary hearing before a recipient can be deprived of government benefits under the due process clause of the Fourteenth Amendment.
 • Weinberger v. Wiesenfeld (1975) held that a male widower should be entitled to his deceased wife's benefit just as a female widow was entitled to a deceased husband's, under the equal protection and due process clauses of the Fourteenth Amendment.

In 1940, Social Security benefits paid totaled $35 million and rose to $961 million in 1950, $11.2 billion in 1960, $31.9 billion in 1970, $120.5 billion in 1980, and $247.8 billion in 1990 (all figures in nominal dollars, not adjusted for inflation). In 2004, $492 billion of benefits were paid to 47.5 million beneficiaries. [26] In 2009, nearly 51 million Americans received $650 billion in Social Security benefits.

During the 1950s, those over 65 continued to have the highest poverty rate of any age group in the US with the largest percentage of the nation's wealth concentrated in the hands of Americans under 35. By 2010, that figure had dramatically reversed itself with the largest percentage of wealth being in the hands of Americans 55–75 and those under 45 being among the poorest. Elder poverty, once a normal sight, had thus become rare by the 21st century. [27]

Reflecting the continuing importance of the Social Security Act, biographer Kenneth S. Davis described the Social Security Act "the most important single piece of social legislation in all American history." [28]


The New Deal: Social Security

Most Americans employed in the private sector have experienced this moment. They looked at their paycheck stub, noted the listed deductions from their gross pay, and wondered, “What the heck is FICA, and why do they get so much of my money?” FICA taxes (Federal Insurance Contributions Act) are taxes collected by the federal government that primarily fund Social Security programs. Some of those funds are allocated to Medicare, health insurance for people over 65 years old. Social Security has changed since Congress first enacted the legislation in 1935. For example, disabled workers initially excluded from receiving benefits may be eligible today. However, one feature remains the same. Social Security taxes assessed on current workers are used to provide some retirement income for the elderly, most of whom are no longer in the workforce. Very few workers in the private sector are exempt. This expansive reach of Social Security makes it perhaps the most enduring legacy of Franklin Roosevelt’s New Deal.

In 1935, a heavily Democratic Congress, intent on implementing FDR’s efforts to address the Great Depression, easily brushed aside all opposition to the Social Security Act. Conservatives worried FDR was putting the nation’s chronically poor on a slippery slope toward government dependence for their very survival. At the same time, many liberals felt the program did not go far enough because it did not mandate a massive redistribution of the wealth from high-income to low-income individuals. FDR, hoping to strike a balance between the two camps, insisted that participants fund the program with their contributions. In theory, workers are purchasing insurance against unexpected gaps in employment and the infirmities of old age. This element of insurance was crucial to FDR. Because participants would receive income based on individual contributions made while working, “no damn politician” would ever have the courage to cut the benefits, he believed.

Indeed, Social Security is called the “third rail” of American politics. Meaning that politicians who dare to propose reforms to the system are more likely to damage their careers than see their proposals succeed. LBJ’s Great Society in the 1960s added Medicare, a proposal FDR failed to include in his original request of Congress. The Reagan administration was able to raise the retirement age for receipt of benefits. These changes involved tinkering with the system, not wholesale changes.

In 2005, President George W. Bush, spurred by his reelection in 2004, stated his intention to reform Social Security. “I earned capital in this campaign, political capital, and now I intend to spend it,” he declared. Bush took his case to the people in a series of events. However, disapproval of Bush’s plan rose from 48% to 54% in a few short months, according to Gallup polls. The remainder of Bush’s political capital was exhausted by the administration’s stumbling response to Hurricane Katrina, thus ending support for Social Security reform

The American Association of Retired Persons (AARP) and other organizations that support seniors fiercely defend Social Security. They lobby against any reduction in benefits. On the other hand, young Americans often express skepticism that they will receive benefits when they retire. Indeed, they argue, the system will be broke by then. They have some worrying statistics on their side. When recipients first began receiving benefits, there were 159 workers for every retiree. Now the ratio is two workers for every recipient.

As younger people shoulder the burden of supporting dramatically increased numbers of retired people, urgent policy choices arise. Should the retirement age be raised? Should the cap on FICA taxes (Currently at $137,000 in income per year) be raised Should legal immigration be expanded? Would the extra workers offset declining birth rates in the US and boost contributions to the system? What impact will automation in American industries have? Will robotic manufacturing continue to replace workers on assembly lines and increase the Social Security burden on the employed? What about the outsourcing of jobs to other nations? Increased aging of the population and accompanying pressure on Medicare expenditures? Today’s students will be wrestling with these questions for the foreseeable future – perhaps their entire lives.

But they may also ask, does Social Security work? Has it lifted seniors out of poverty? One estimate from the Center on Budget and Policy Priorities claims nearly 15 million current seniors — as well as over a million children — are raised over the poverty line by Social Security.

The documents in our Core Document Collection, Chapter 22, The New Deal: Social Security från Volume II of Documents and Debates in American History, help students see the fundamental questions inherent in the debate over the Social Security Act of 1935. What role should the federal government play in helping the unemployed and the aged? When extended families, charities, and state governments appear incapable of meeting the needs of the aged and unemployed, should the social burden shift to the federal government? Students working in their first jobs and experiencing, for the first time, the reality of Social Security taxes will readily connect this particular debate with their everyday lives.

At Teaching American History, we believe students best understand history when they are encouraged to dive into the primary sources, closely reading the words written by the authors of the time and putting their questions to those authors themselves. In this way, students reach their own conclusions about the choices made by Americans of the past. We encourage you to engage your students in a close reading of these documents as they discuss the government’s role in assisting the unemployed and the aged.

Documents in this chapter include:

 1. President Franklin D. Roosevelt, Speech to Congress on Social Security, January 17, 1935
 2. Representative James W. Wadsworth (R-NY), Speech on Social Security, April 19, 1935
 3. Senator Huey P. Long (D-LA), Statement on the Share Our Wealth Society, May 23, 1935

We have also provided audio recordings of the chapter’s Introduction, Documents, and Study Questions . These recordings support literacy development for struggling readers and the comprehension of challenging text for all students.

Teaching American History’s We the Teachers blog will feature chapters from our two-volume Documents and Debates with their accompanying audio recordings each month until recordings of all 29 chapters are complete. In today’s post, we feature Volume II, Chapter 22: The New Deal: Social Security. On February 9, we will highlight Chapter 9: The Hartford Convention från Volume I of Documents and Debates in American History. We invite you to follow this blog closely, so you will be able to take advantage of this new feature as the recordings become available.


Key Dates in the History of Social Security

President Franklin D. Roosevelt signed the Social Security Act on August 14, 1935. Social Security taxes were first collected in January 1937, with workers and employers each paying one percent of the first $3,000 in wages and salary.

In 1939 President Roosevelt signed legislation establishing benefits for survivors and dependents.

Early retirement benefits, allowing people to draw checks at age 62, were enacted in 1956 for women and in 1961 for men.

Disability payments were enacted in 1956 and initially were payable only to workers aged 50-64.

Payments to divorced wives began in 1965, and to divorced husbands in 1977.

President Nixon signed legislation in 1972 authorizing a 20 percent cost-of-living adjustment (COLA) and making the COLA automatic each year.

President Reagan signed legislation in 1983 providing for taxation of benefits, and for a gradual increase in the age of full retirement benefits to 67.

President Clinton signed legislation in 2000 eliminating the retirement earnings test for people above the full-benefit retirement age. The earnings test required beneficiaries to give up part of their Social Security benefits when they earned in excess of a certain amount. It still applies to beneficiaries below the full-benefit age.

In 2011 and 2012, a "payroll tax holiday" temporarily reduced the Social Security tax rate for workers from 6.2 to 4.2 percent. The lost revenue to the Social Security program was reimbursed from the federal government&rsquos general revenues.

In 2015, Congress passed the Bipartisan Budget Act, which reallocated the portions of the 6.2 percent payroll tax paid by workers and their employers going to DI and OASI. Prior to January 1, 2016, 0.9 percent was allocated to the DI Trust Fund, and the remaining 5.3 percent was allocated to OASI. As a result of this law, 1.185 percent was allocated to the DI trust fund and 5.015 percent was allocated to the OASI Trust Fund for the period January 1, 2016 through December 31, 2018. After 2018, the allocation of Social Security payroll contributions will revert to what it had been for the years 2000 through 2015.


Social Security Act - History

With regard to this impasse on healthcare reform, I've been meaning to look up the 1935 and 1965 votes tallied in the successful passage of the Social Security Act and the Medicare bill, respectively. I have also been curious to learn the level of Republican support for both bills. Here 'tis.

1935 Social Security Act:
House voted 372 for and 33 against with 81 Republicans in tow
Senate voted 77 for and 6 against with 16 Republicans in tow

1965 Medicare bill:
House voted 307 for and 116 against with 70 Republicans in tow
Senate voted 70 for and 24 against with 13 Republicans in tow

Politifact.com had some other interesting historical tidbits, including a mention of Johnson's 2/3 majority in the House following the 1964 elections.

(I wasn't looking to prove or disprove any assertion Howard Dean made last August, which is the focus of this Politifact piece. That's just where I happened to find the numbers I wanted.)

More context

And here's the composition by political party of each house during each era.

1935 (73rd Congress):
Senate had 59 Dems, 36 Repubs, 1 other* (composition 61% Dem)
House had 313 Dems, 117 Repubs, 5 other (composition 72% Dem)

* I don't know why only 96 Senate seats were occupied.

1965 (88th Congress):
Senate had 68 Dems, 32 Repubs (composition 68% Dem)
House had 259 Dems, 176 Repubs (composition 60% Dem)*

* It appears, then, that Politifact.com's assertion that Johnson had a "2/3 majority in the House" is slightly overstated. unless I should be looking at numbers for the 89th Congress?

More context (corrected)

OK, here's the (corrected) composition by political party of each house during each era.

1935 (73rd Congress):
Senate had 59 Dems, 36 Repubs, 1 other* (composition 61% Dem)
House had 313 Dems, 117 Repubs, 5 other (composition 72% Dem)

* 96 seats because Alaska and Hawaii weren't yet states.

1965 (89th Congress):
Senate had 68 Dems, 32 Repubs (composition 68% Dem)
House had 295 Dems, 140 Repubs (composition 68% Dem)

So the Politifact.com assertion that Johnson enjoyed a 2/3 majority in the House in 1965 is correct.

Also, my 1965 stats as to the Senate are unchanged here because I had previously given you 89th Congress stats for the Senate, but 88th Congress stats for the House.

Clearly, I hadn't drunk enough coffee prior to posting. Apologies.

I don't know why only 96

I don't know why only 96 Senate seats were occupied.

Alaska and Hawaii weren't states yet?

(Blush.)

Alaska and Hawaii weren't states yet?

89th Congress

. and Medicare was, indeed, passed in the 89th Congress, not the 88th.

Please talk among yourselves while I continue trying to get this right. Repost forthcoming.

Realizing there were only 48

Realizing there were only 48 states when I was born makes me feel really old.

Most repubs nowadays

would vote against those bills, as well as the Fair Housing Act and the Voting Rights Act if they were up for a vote now..

The right wing of their own party would force them to..the Rush Limbaughs and Fox News that exist now that didn't exist back then.

My unspoken question

That was really my unspoken question in looking into these stats: Is the cause of this impasse on healthcare reform that Dems hold a smaller majority today than in 1935 and/or 1965, or is the impasse due to something else--like a different brand of Republican legislator today, or a different focus among today's media, or maybe just today's greater influence from lobbyists?

If you looked at those two charts indicating the political party composition in this session's Senate/House, you saw that we do hold smaller majorities in both than we did in 1935 or 1965. Today, Dems comprise just 59% of legislators in both chambers, but. is that the only reason this legislation has stalled?

I think it is a mixture of

I think it is a mixture of both. I think FDR was a great President, but even with his huge mandate and Democrats in control of Congress, he was never able to sign anything into law regarding civil rights. He knew, that even with 15 New Deal measures rubber stamped by the Democratic Congress in 1933 and many more later, civil rights measures did not have a prayer of passing in that those years. He would have alienated the Southern Dems that supported the New Deal. FDR and Johnson were great at twisting arms and using their political power to the greatest extent, but they did have the advantage of a huge majority. On the other hand, as Bob Dole recently stated, he or Reagan would not be welcome in today's Republican Party if you look at policy and compromise. I have never agreed with the Republican Platform, but it is much worse today than any time in the past. With the Tea Party nut cases controlling the Republican Party, great programs like Social Security, Medicare, Medicaid, Headstart, the Civil Rights Act of 1964, the Voting Rights Act of 1965, etc would never have happened.

I think another big difference from the past is that legislators do not get to know each other as they have in the past. Without the human interaction, common sense solutions are ignored in favor of petty politics.

Health care reform

Republicans have slways been emphatically pro-business. Thus, any legislation that will ultimately hurt the bottom line for insurance companies and their CEOs will be vigorously lobbied against by those companies, and our airways will be filled with scare tactics and prophesies of doom. FOLLOW THE MONEY.
Here's a provocative question: Why are health insurance companies exempt from anti-trust laws?

Social security , Medicare , obamacare

Seems repbulicans always seems to be against history when goverment pass legislation that help ppl lives ! They were against social security, Medicare in 1965 And now obamacare in 2013 ! Seems history. Keep repeating with this party !

Bill Maher does a pretty dang

Bill Maher does a pretty dang good job of debunking that "Reagan wouldn't be welcome in today's GOP meme.
Reagan, who was paid to campaign against Medicare before he was ever elected to anything, and who invoked "states rights" (wink, wink) when he chose to kick off his first presidential campaign in Neshoba County Mississippi, practically on the graves of three murdered civil rights workers, who couldnt bring himself to mention the word AIDS for years and years and and who couldn't remember whether he really served in WWII or just played a soldier in the movies, was the original Teabagger, Maher says.
I agree.
(link. )

I love to listen to Maher. Nej

I love to listen to Maher. No convincing needed for me to believe how bad Reagan was for America. I was just using the Dole interview to point out that Rand Paul & Cruz & company are even to the right of a guy the right wing conservative movers and shakers used as a puppet as president of the Screen Actors Guild. Then they gave him a national audience with his speech at Goldwater's 64 convention. Then governor of CA. and on to be a disaster for healthcare and every other issue that would help most Americans during his 8 yrs. as President. The "Great Communicator" repeated the words of Nancy and his handlers so well he ruined the lives of millions of Americans. I don't want to say anything good about the crook. but Nixon was a hell of a lot smarter and better than Reagan. That aint saying much but Nixon did create the EPA and was more moderate than Reagan on just about everything.

Thanks for the link. bara

Thanks for the link. just listened. Maher's words are a good reminder to some folks with short memories,so true about "the great communicator", when he says "Reagan just made shit up".


Initiation

By the 1930s much of western Europe had laws providing unemployment compensation for people who lost their jobs and financial assistance for the elderly. The United States lagged behind in such efforts, but there were a few citizens attempting to motivate Congress. President Roosevelt responded to citizens' initiatives by creating a special committee in 1934 to investigate the concept of social security.

The committee's recommendations became the foundation for the Social Security Act. The act provided unemployment insurance, aid to the poor, and pensions for the elderly. Rejecting warnings that the act would destroy individual responsibility and self-help, Congress passed it, and Roosevelt signed it into law on August 14, 1935.


Aug. 14, 1935: The Social Security Act Passed

Cover of one of the many pamphlets produced by the National Joint Action Committee in support of Congressman Ernest Lundeen’s social insurance bill. “What Every Working Woman Wants” was printed by Workers’ Library Publishers, NYC, 1935. Courtesy of the Institute of Social Medicine and Community Health. Lundeen’s bill ultimately lost to the more conservative social security legislation .

On Aug. 14, 1935, the Social Security Act was passed. Howard Zinn said in 1994 in a Rethinking Schools interview:

Emphasizing social and protest movements in the making of history gives students a feeling that they as citizens are the most important actors in history… Students should learn that during the Depression there were strikes and demonstrations all over the country. And it was that turmoil and protest that created the atmosphere in which Roosevelt and Congress passed the Social Security Act.

Rethinking Schools editor Adam Sanchez describes how he teaches about this period in history in “Who Made the New Deal?”

However one analyzes the impact of Roosevelt or Obama, it is clear that the Great Depression and the New Deal are vitally relevant to those grappling with today’s economic crisis. As a 10th-grade U.S. history teacher at Madison High School in Portland, Oregon, I knew that studying the 1930s would be especially pertinent to my diverse, largely poor and working-class students, whose families are still living with the effects of the 2007–08 meltdown.

My goal was to get students to see the similarities and pinpoint differences between the two crises and the two presidents. I hoped they would question why Roosevelt’s presidency produced so many more and so much deeper structural reforms than Obama’s. By the end of Roosevelt’s first two terms in office, nonagricultural private-sector workers had the right to organize unions and the National Labor Relations Board was created to enforce that right. The unemployed had access to a new, permanent system of unemployment insurance, and the elderly could rely on social security. Millions of people were put back to work through federal jobs programs.

Did the differences indicate that FDR was a better politician? Was he more left-leaning than Obama and today’s Democratic Party? Or was the difference the result of massive pressure on Roosevelt from below—the strength of organized labor and other mass movements of the 1930s? Were the New Deal reforms an instance when the government genuinely intervened on the side of poor and working people or, as historian Howard Zinn wrote, were they aimed at “giving enough help to the lower classes to keep them from turning a rebellion into a real revolution?” Exploring these questions requires delving into a people’s history of the Great Depression and the New Deal—one too often overlooked in the history textbooks. Continue reading.

Find lessons and other resources below to teach outside the textbook about the New Deal.

Related Resources

How Red Lines Built White Wealth: A Lesson on Housing Segregation in the 20th Century

Teaching Activity. By Ursula Wolfe-Rocca. Rethinking Schools.
The mixer role play is based on Richard Rothstein’s The Color of Law, which shows in exacting detail how government policies segregated every major city in the United States with dire consequences for African Americans.

What Caused the Great Depression? The Widget Boom Game

Teaching Activity. By Adam Sanchez. Rethinking Schools.
A simulation helps students understand the causes of economic crises.

Who Made the New Deal? The Economic Recovery Conference Role Play

Teaching Activity. By Adam Sanchez. Rethinking Schools.
Through role play, students explore how different social groups influenced New Deal legislation.

Dirt and Deeds in Mississippi

Filma. Produced and directed by David Shulman. Narrated by Danny Glover. 82 minutes. 2015
Documentary about the pivotal role played by Black landowning families during the Civil Rights Movement in Mississippi who controlled over a million acres in the 1960s.


History: The Adult Protective Services Model

While each state created its laws and regulations independently, most followed a similar model of protective service delivery. Based on social casework and systems approaches, most programs “provide elder abuse victims with a coordinated, interdisciplinary system of social and health services. The services are designed to enable an elderly individual or other vulnerable adult to continue living independently at home and to protect him from abuse.” (U.S. Congress, 1991)

The majority, (90%), of states provide services to vulnerable adults age 18 and older who represent approximately 30% of the cases nation wide. Areas of abuse covered by state statutes include physical, sexual, and emotional abuse, financial exploitation and caregiver neglect as well as self-neglect. Definitions vary from state to state, but the core areas of mistreatment are consistent.

The primary activities covered by most state statutes include receiving reports conducting investigations evaluating client risk and capacity to agree to services developing and implementing a case plan counseling the client arranging for a large variety of services and benefits and monitoring ongoing service delivery (APWA Report, 1994).

The problem of involuntary services has been, in large part, diffused by a NAPSA study conducted by Joy Duke. Results of the nationwide survey showed that less than 10% of adult protection client’s received services without their consent, and that all states made vigorous efforts to protect clients rights. “The focus is not on serving adults against their will, but rather on assuring that the critical services are not denied because the adult in need lacks capacity to consent to receive essential services.” (Duke, 1997)

The locus of states’ adult protection administrative structures varies. In two thirds of the states, the agency responsible for state administration resides with the Department of Social Services. The remaining one third are State Units on Aging with a sprinkling of Departments of Health and Rehabilitation. In the majority of states Adult Protective Services has a role in investigating abuse reports in long term care facilities. Sometimes this role is shared with the long-term care ombudsman and/or other regulatory agencies (APWA Report).

Regardless of location, there are certain basic principles which shape Adult Protective Services practice:

 • The client’s right to self-determination
 • The use of the least restrictive alternative
 • The maintenance of the family unit whenever possible
 • The use of community-based services rather than institutions
 • The avoidance of blame
 • That inadequate or inappropriate services are worse than none (U.S. Congress, 1981)

Because the profession has evolved from the ground up rather than as the result of research, practice tends to be pragmatic. Mixson advised that early in the relationship the practitioner “offer the individual one concrete piece of assistance, regardless of its relation to what the practitioner may view as the presenting problem.”

Mixson went on to discuss the importance of establishing trust with the client, “Regardless of the method in which the connection is made, the practitioner who attempts intervention without first having established this basis of trust and rapport is sabotaging the potential for success.” (Mixson, 91)


The Social Security Act

At approximately 3:30 p.m. on August 14, 1935, the Social Security Act* became law above President Franklin D. Roosevelt`s signature. The Social Security Act is one of the truly momentous legislative accomplishments in United States history. Enacted in the throes of the Great Depression, it was a sweeping bill that generated an array of programs to aid numerous groups of Americans. The law got its title from the groundbreaking social insurance program designed to provide a steady income for retired workers aged 65 or older. Background When English-speaking colonists arrived in North America, they were steeped in the notions and practices they knew in England, including the "Poor Laws." The original colonial poor laws emulated the Elizabethan Poor Law of 1601. They stressed local taxation to support the impoverished and all relief was a local obligation. Town elders determined who was eligible for relief (or subject to punishment for laziness) and how it would be meted out. Prevailing American attitudes toward poverty relief were usually dubious, and governmental involvement was slight. Social Security as it would be recognized today did not actually come into being in America until 1935, but there was one significant predecessor, a social security program intended for a particular segment of the American population. In the aftermath of the Civil War, there were hundreds of thousands of disabled veterans as well as widows and orphans. Their needs led to the development of a pension plan with similarities to later developments in Social Security. Rooted in the 18th century, several significant social trends occurred in 19th century America that made conventional ways of securing economic survival increasingly obsolete:

In other words, Americans had become increasingly industrialized, citified, and older, and fewer people lived with various near relatives. The Bishops` Program of Social Reconstruction, published by liberals Roman Catholic bishops after World War I, suggested a change in the attitude towards government "safety nets."


Titta på videon: Tarmsjukdomar och social trygghet